نمايش پست تنها
قديمي ۱۲-۲۵-۱۳۸۸, ۱۲:۰۶ بعد از ظهر   #5 (لینک دائم)
Astaraki Female
Administrator
 
آواتار Astaraki
 
تاريخ عضويت: خرداد ۱۳۸۷
محل سكونت: تهران-کرج!
پست ها: 3,465
تشكرها: 754
16,329 تشكر در 3,126 پست
My Mood: Mehrabon
ارسال پيغام Yahoo به Astaraki
Cool برنامه معمای 8 (پازل 8)


كد:
#include
#include
#include
#include
#include

#define TRUE 1
#define FALSE 0

unsigned int a,b,c,d,e,f,g,h;
void main(void)
{
 unsigned char chk_crash(unsigned char,unsigned char,unsigned char);
 void draw_puzzle(void);
 clrscr();
 for (a=1;a<=8;a++);
 for (b=1;b<=8;b++);
  if (chk_crash(a,b,1))
   for (c=1;c<=8;c++)
   if ((chk_crash(c,b,1)) && (chk_crash(c,a,2)))
    for (d=1;d<=8;d++)
  if ((chk_crash(d,c,1)) && (chk_crash(d,b,2)) && (chk_crash(d,a,3)))
   for(e=1;e<=8;e++)
   if ((chk_crash(e,d,1)) && (chk_crash(e,c,2)) && (chk_crash(e,b,3)) && (chk_crash(e,a,4)))
    for (f=1;f<=8;f++)
    if ((chk_crash(f,e,1)) && (chk_crash(f,d,2)) && (chk_crash(f,c,3)) && (chk_crash(f,b,4)) && (chk_crash(f,a,5)))
     for (g=1;g<=8;g++)
     if ((chk_crash(g,f,1)) && (chk_crash(g,e,2)) && (chk_crash(g,d,3)) && (chk_crash(g,c,4)) && (chk_crash(g,b,5)) && (chk_crash(g,a,6)))
      for (h=1;h<=8;h++)
    if ((chk_crash(h,g,1)) && (chk_crash(h,f,2)) && (chk_crash(h,e,3)) && (chk_crash(h,d,4)) && (chk_crash(h,c,5)) && (chk_crash(h,b,6)) && (chk_crash(h,a,7)))
    {
    draw_puzzle();
    getch();
    }
     getch();
 }
 unsigned char chk_crash(unsigned char i,unsigned char j,unsigned char d)
 {
  if ((i==j) || (abs(i-j)==d))
  return(FALSE);
  else
  return(TRUE);
 }
 void draw_puzzle(void)
 {
  unsigned char a1,b1,a2,b2,i,v;
  clrscr();
  for (a1=1;a1<=16;a1++)
  for (b1=18;b<=65;b1++)
   {
   gotoxy(b1,a1+d);
   a2=(a1-1)/2+1;
   b2=(b1-18)/6+1;
   if (((a2+b2)%2)==0)
    textcolor(11);
   else
    textcolor(1);
   cprintf("A\0");
   for (i=0;i<8;i++)
    {
  switch(i)
   {
   case 0:{v=a;break;}
   case 1:{v=b;break;}
   case 2:{v=c;break;}
   case 3:{v=d;break;}
   case 4:{v=e;break;}
   case 5:{v=f;break;}
   case 6:{v=g;break;}
   case 7:{v=h;break;}
   }
    gotoxy(15+6*v,5+i*2);
    cprintf("*\0");
    }
}
}
Astaraki آفلاين است   پاسخ با نقل قول
از Astaraki تشكر كرده اند:
astronomer (۰۷-۱۷-۱۳۹۲), ayfer.a11 (۰۸-۴-۱۳۹۰), delsa s (۰۸-۲-۱۳۹۲), elit (۰۷-۲۳-۱۳۹۱), Goback (۰۵-۲۱-۱۳۸۹), khokho (۰۱-۲۱-۱۳۹۰), norozi_a_2007 (۰۳-۱۷-۱۳۹۱), pincode (۰۸-۴-۱۳۹۲), rouhallah (۱۲-۲۹-۱۳۸۸), Sahebi (۰۱-۱۱-۱۳۸۹), samane_89 (۱۲-۲۸-۱۳۸۹), وجیهه نصر (۰۸-۷-۱۳۹۲), voice (۰۸-۴-۱۳۹۲), zari11368 (۱۲-۱۷-۱۳۹۰)