نمايش پست تنها
قديمي ۱۲-۴-۱۳۸۸, ۱۰:۳۳ بعد از ظهر   #6 (لینک دائم)
Astaraki Female
Administrator
 
آواتار Astaraki
 
تاريخ عضويت: خرداد ۱۳۸۷
محل سكونت: تهران-کرج!
پست ها: 3,465
تشكرها: 754
16,337 تشكر در 3,127 پست
My Mood: Mehrabon
ارسال پيغام Yahoo به Astaraki
Lightbulb

خوشه‌بندي با روش Single-Link

اين روش يکي از قديمي‌ترين و ساده‌ترين روشهاي خوشه‌بندي است و جزء روشهاي خوشه‌بندي سلسله مراتبي و انحصاري محسوب مي‌شود. به اين روش خوشه‌بندي، تکنيک نزديکترين همسايه (Nearest Neighbour) نيز گفته مي‌شود. در اين روش براي محاسبة شباهت بين دو خوشة A و B از معيار زير استفاده مي‌شود:که i يک نمونه داده متعلق به خوشة A و j يک نمونه دادة متعلق به خوشة B مي‌باشد. در واقع در اين روش شباهت بين دو خوشه، کمترين فاصلة بين يک عضو از يکي با يک عضو از ديگري است. در شکل زير اين مفهوم بهتر نشان‌ داده شده است


شکل 4: شباهت بين دو خوشه در روش Single-Link برابر است با کمترين فاصلة بين داده‌هاي دو خوشه


1-1-1- مثال: در اين قسمت سعي شده است تا در مثالي با فرض داشتن 6 نمونه داده و ماتريس فاصلة بين آنها که در جدول 1 نشان‌داده شده است، نحوة اعمال روش خوشه‌بندي Single-Link بهتر تشريح شود

جدول 1: ماتريس فاصلة بين 6 نمونة داده


در ابتدا هر داده به عنوان يک خوشه در نظر گرفته مي‌شود و يافتن نزديکترين خوشه در واقع يافتن کمترين فاصلة بين داده‌هاي بالا خواهد بود. با توجه به جدول 1 مشخص است که داده‌هاي 3 و 5 کمترين فاصله را دارا هستند. و در نتيجه آنها را با هم ترکيب کرده و خوشة جديدي حاصل مي‌شود که فاصلة آن از ساير خوشه‌ها برابر است با کمترين فاصلة بين 3 و يا 5 از ساير خوشه‌ها. نتيجه در جدول 2 نشان ‌داده شده است.با توجه به جدول 2 مشخص است که داده‌هاي 1 و 2 کمترين فاصله را دارا هستند. و در نتيجه آنها را با هم ترکيب کرده و خوشة جديدي حاصل مي‌شود که فاصلة آن از ساير خوشه‌ها برابر است با کمترين فاصلة بين 1 و يا 2 از ساير خوشه‌ها. نتيجه در جدول 3 نشان ‌داده شده است.


با توجه به جدول 3 مشخص است که خوشه‌هاي (3 و 5) و 4 کمترين فاصله را دارا هستند. و در نتيجه آنها را با هم ترکيب کرده و خوشة جديدي حاصل مي‌شود که فاصلة آن از ساير خوشه‌ها برابر است با کمترين فاصلة بين (3 و 5) و يا 4 از ساير خوشه‌ها. نتيجه در جدول 4 نشان ‌داده شده است.با توجه به جدول 4 مشخص است که خوشه‌هاي (1 و 2) و 6 کمترين فاصله را دارا هستند. و در نتيجه آنها را با هم ترکيب کرده و خوشة جديدي حاصل مي‌شود که فاصلة آن از ساير خوشه‌ها برابر است با کمترين فاصلة بين (1 و 2) و يا 6 از ساير خوشه‌ها. نتيجه در جدول 5 نشان ‌داده شده است.

در نهايت اين دو خو‌شة حاصل ا هم ترکيب مي‌شوند. نتيجه در دندوگرام شکل 5 نشان داده شده است.


شکل 5: دندوگرام مثال Single-Link
Astaraki آفلاين است   پاسخ با نقل قول
از Astaraki تشكر كرده اند:
3ngineer (۰۴-۱۴-۱۳۹۴), dr_bijan (۰۹-۲۳-۱۳۹۲), Faa916 (۰۸-۶-۱۳۹۶), farshad1362 (۰۹-۱۰-۱۳۹۰), hamidrezas (۰۲-۲۴-۱۳۹۰), redeemer (۱۰-۲-۱۳۹۲), reza_kh (۰۸-۱۰-۱۳۹۰)