PDA

View Full Version : يادگيري تقويتي(Reinforcement Learning)


 1. پیاده سازی مقاله multi-agent Q-Learning
 2. Ns2
 3. مقاله همراه با کد متلب و جاوا و دیتاست
 4. transfer learning (یادگیری انتقالی)
 5. یادگیری تقویتی معکوس
 6. درخواست مقاله
 7. روش مونت کارلو و درخت (UCT(upper confidence Tree
 8. استقاده از یادگیری تقویتی در خوشه بندی شبکه حسگر
 9. درخواست مقاله
 10. کاربردهای یادگیری تقویتی
 11. تئوری بازیها با استفاده از تئوری چند عامله برای شناسایی حالات چهره ( مثلا خوشحالی ، ن
 12. fixed increment
 13. درخواست پروژه برای یادگیری تقویتی
 14. پروژه اجرایی استفاده از الگوریتم های یادگیری تقویتی در برنامه ریزی تولید
 15. یادگیری تقویتی در محیط های پیوسته
 16. معرفی نرم افزار
 17. یادگیری تقویتی در مسایل بزرگ مقیاس
 18. موضوع سمینار
 19. یادگیري رفتار در ساختار رفتاري توسط یادگیري تقویتی
 20. کسی الگوریتم calca رو می شناسه؟
 21. یادگیری تقویتی
 22. یادگیری نیمه نظارتی
 23. مقایسه الگوریتم های یادگیری تقویتی در برنامه ریزی تولید مبتنی بر عامل
 24. امنیت در qlearning
 25. يه مقاله يادگيري تقويتي ناچيز
 26. آشنایی با شبکه های بیزین
 27. یادگیری تقویتی
 28. يادگيري تقويتي و كاربرد آن در بازي تخته نرد
 29. درخواست راهنمایی در مورد مساله Cliff Walking
 30. درخواست راهنمایی در مورد مساله Race Track
 31. طراحي خودكار كنترل فازي تاكاگي سوگنو توسط روش تركيبي يادگيري تقويتي گسسته و پيوسته
 32. نقش يادگيري تفاوت زماني تخليص شده با تقريب زننده هاي تابع براي كاهش زمان و هزينه هاي
 33. بررسي يادگيري تقويتي و خواص سياست بهينه در مسائل جدولي با استفاده از روش هاي كنترل دي
 34. افزایش کارايی الگوريتمهای کلاسترینگ مبتنی بر روش يادگيری تقويتی
 35. Q-Learning
 36. پیش بینی حرکت برخاستن از صندلی با استفاده از یادگیري تقویتی
 37. مقالات مربوط به یادگیری تقویتی در محیط های گسسته
 38. یادگیری تقویتی در روبوکاپ
 39. يادگيري تقويتي
 40. تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي
 41. اتوماتاهاي يادگير، راه حلي براي بازي هاي غير قطعي بامجموع كلي
 42. بررسی نقش کشف در يادگيری تقويتی چندعامله با توجه به نوع وظيفه
 43. حل مسئله بازرگان دوره گرد با استفاده از يادگيري تقويتي
 44. نرم افزار ها و نمونه برنامه های مفید
 45. يادگيري مفهوم با استفاده از يادگيري تقويتي بر اساس نظريه شواهد
 46. يادگيري مفاهيم مجرد كاركردي با استفاده از يادگيري تقويتي
 47. اسلايدها و مطالب مفهومي از يادگيري تقويتي
 48. درخواست مقاله مرتبط با یادگیری تقویتی