PDA

View Full Version : دسته بندي (Classification)


 1. Lda
 2. کتاب دسته بندی الگو (شناسایی آماری الگو)
 3. smo در وکا
 4. سورس کد knn
 5. سورس کد الگوریتم درخت تصمیم گیری c4.5
 6. دسته بندی Iris dataset
 7. کلاسبندی با svm و mlp
 8. طبقه بندی تصاویر با svm
 9. لطفا کمک کنید
 10. توابع کرنل svm
 11. پیاده سازی الگوریتم svm با استفاده از matlab
 12. پیاده سازی یک مقاله سال 2013 به بعد
 13. استخراج ویژگی feature extaction
 14. A new Text Classification Algorithm
 15. Ant Miner
 16. ترکیب خوشه بندی و کلاسه بندی
 17. رتبه بندي ويژگي ها
 18. کار با hmm در متلب
 19. ocr فارسی
 20. کاربرد ساده و عملی الگوریتم knn برای ocr
 21. نرم افزار genie
 22. یک نمونه فرایند دسته بندی با استفاده از شبکه باور بیزی
 23. يك روش براي كاهش تعداد نمونه هاي آموزشي
 24. دسته بندي با kdtree
 25. پیاده سازی svm در مطلب
 26. کمک در مورد تشخیص گفتار
 27. Svm
 28. بهترین ابزار برای svm
 29. Mixture of regressor
 30. روش knn
 31. quadratic classifier
 32. طبقه بندی تصویر مبتنی بر کدینگ اسپارس
 33. کلاس بندی
 34. نقد كننده هوشمند
 35. کلاس بندی چیست؟
 36. تفاوت رگرسیون و کلاسه بندی
 37. بازیابی شی
 38. ieee2012
 39. بازكردن ديتادست دروكا به فرمت arff
 40. help me
 41. همکاری در مقاله isi
 42. اجرای الگوریتم ripper در وکا
 43. انتخاب ویژگی متون با svm در متلب
 44. feacher selection
 45. مفاهیم Entropy
 46. مهم: فوری: نرم افزار GAtree و نرم افزار Ant miner
 47. درخواست کمک: طبقه بندی مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه ها
 48. feature selection
 49. روشهای مختلف دسته بندی با استفاده ار شبکه های عصبی
 50. کمک درموردقانونهای فازی
 51. Haar Classifier
 52. برنامه keel
 53. راهنمایی در مورد ls-svm
 54. فوری : راهنمایی در مورد سوال درسی؟
 55. نحوه عملکرد روش نمونه گیری (bootstrapping)
 56. الگوریتم c5 و C&RT
 57. تفاوت ensemble method و روش bootsrapping
 58. نحوه عملکرد کلاسیفایر ها
 59. ذخیره ی داده برای وکا
 60. دسته بندی متون با RapidMiner
 61. نحوه کلاسه بندی
 62. دسته بندی ایمیل اسپم
 63. پروژه
 64. کد درخت تصمیم در متلب
 65. group در تکنیک SVM
 66. logit boosting
 67. طبقه بندی سه کلاس
 68. طبقه بندی متن با استفاده از خوشه بندی
 69. درخواست کمک فوری
 70. precision Recall
 71. کلاس بندی دانه ها ی برنج و حبوبات
 72. فراخوان عمومی نوشتن مقالات ISI در زمینه دسته بندی(classification)
 73. Matlab Classification Toolbox
 74. زکمن
 75. indexing
 76. طبقه بندی متن
 77. دسته بندی
 78. لطفا یه مثال از کلاسیفیکیشن
 79. Svm
 80. مشکل با کرنل SVM در Matlab
 81. Learning Modeling
 82. image classification
 83. dataset
 84. dempster shafer
 85. svm
 86. کلاسه بندي مبتني بر شواهد در داده کاوي پزشکي
 87. كلاسه بندي بافت تصاوير سونوگرافي بيماريهاي منتشر كبدي با استفاده از تبديل موجك
 88. كلاسه بندي ترکيبي در داده کاوي با استفاده از تئوري دمستر-شافر
 89. کلاسه بندي نرم با استفاده از خوشه بندي و تئوري ترکیب باورها
 90. کدام الگوریتم دسته بندی بهتر و کارآمدتر است؟
 91. درخواست مطلب برای پروژه شیوه ارائه کارشناسی
 92. افزايش كارايي دسته بندي متون بر اساس بهبود روش انتخاب خصيصه
 93. تکنيک هاي يادگيري ماشين براي دسته بندي متون فارسي
 94. ارتقاي كيفيت دسته‌بندي متون با استفاده از كميته‌ دسته‌بند دو سطحي
 95. الگوريتم دسته بندي
 96. دسته بندی
 97. كمك در فهم روش دسته بندي
 98. دسته بندی متون با استفاده از درخت تصمیم