نمايش پست تنها
قديمي ۰۲-۱۶-۱۳۸۹, ۰۱:۱۲ بعد از ظهر   #1 (لینک دائم)
Astaraki Female
Administrator
 
آواتار Astaraki
 
تاريخ عضويت: خرداد ۱۳۸۷
محل سكونت: تهران-کرج!
پست ها: 3,465
تشكرها: 754
16,337 تشكر در 3,127 پست
My Mood: Mehrabon
ارسال پيغام Yahoo به Astaraki
Arrow مقالات سومين کنفرانس داده کاوي ايران!

سلام

اگر به مقاله ای از این کنفرانس احتیاج دارید در همین جا اعلام نمایید :


ليست مقالات:
1- استفاده از مجمعي از يابنده ها براي طبقه بندي اسناد ( يک رويکرد مبتني بر ايمني مصنوعي)
2- تأثير خصوصيات فايل شاخص بر دقت بازيابي اطلاعات
3- تعيين معماري مطلوب داده ها در معماري سازماني بر اساس کاوش قوانين انجمني
4- واکشي قوانين دسته بندي با استفاده از الگوريتم ژنتيک
5- ارايه و بررسي روشي موثر جهت انتخاب صفات خاصه مناسب در ساخت درخت تصميم
6- تحليل تأثير جمرهاي مادون قرمز بر روي سيگنال هاي حلقه رديابي سرجستجوگر
7- تحليل شبکه عصبي مبتني بر موجک آموزش يافته با الگوريتم PSO براي پيش بيني بلادرنگ خطاها در گيرنده هاي تک فرکانسه GPS
8- ساخت هستان شناسي فارسي بر اساس ويکي پديا و کاربرد آن در بسط پرسش
9- برآورد فاصله ويژگي هاي سيگنالي الگوهاي امضاي حقيقي و جعلي با استفاده از مشتقات مرتبه بالاتر در الگوريتم DTW
10- طبقه بندي الگوهاي امضاي حقيقي و جعلي مبتني بر نواحي با قابليت تمايز بالا
11- بررسي نقش داده کاوي در مديريت دانش
12- بکارگيري تکنيک هاي داده کاوي جهت بهبود مديريت ارتباط با مشتري در صنعت بانکداري
13- تشخيص احساسات از روي سيگنال هاي مغزي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي
14- ارائه يک مدل مستمر جهت شناسايي قوانين وابستگي از داده هاي کمّي وزندار
15- شخصي سازي بازيابي اطلاعات در سيستم هاي نظير به نظير با استفاده از به اشتراک گذاري پروفايل کاربران
16- دسته بندي تطبيقي روشهاي وب کاوي و حوزه مديريت ارتباط با مشتري
17- داده کاوي سيگنال هاي سايکوفيزيولوژي و مغزي به منظور ارزيابي استرس هيجاني
18- کاربرد الگوريتم ژنتيک براي حل مسأله پوشش حداکثر
19- بهبود ارزيابي شبيه سازي کامپيوتري با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي
20- ارائه يک شيوه ابتکاري انتخاب نمونه به منظور کاهش داده هاي حجيم در داده کاوي
21- ارزيابي قوانين انجمني در داده کاوي
22- ارائه يک چارچوب خزش زباني جهت بهبود خزش مستندات زباني
23- عوامل کليدي موفقيت پروژه "انبارش داده " از ديدگاه استاندارد مديريت پروژه PMBOK
24- مقايسه الگوريتم هاي کلاس بندي در تشخيص ديابت و نارسايي قلبي
25- طبقه بندي و ارزيابي روش هاي داده کاوي براي حاشيه نويسي معنايي و توسعه ي هستان شناسي
26- استفاده از خوشه بندي و خلاصه سازي اسناد جهت نمايه سازي معنايي پنهان توزيع شده
27- تحليل رضايت مندي شهروندان با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي: موردکاوي شهرداري تهران
28- دسته بندي تطبيقي روش هاي داده کاوي و نيازهاي حوزه ي کاوش جريان داده
29- طبقه بندي و ارزيابي روش هاي کاوش جريان داده بر اساس رويکرهاي مختلف يادگيري
30- الگوريتم هاي خوشه بندي جريان متن و جريان داده
31- افزايش دقت کلاسه بندي در داده کاوي با استفاده از ترکيب کلاسه بندها
32- ارائه يک چهار چوب داده کاوي براي تشخيص صحنه هاي حساس در ويدئوي مسابقه فوتبال
33- شخصي سازي موتورهاي جستجو با استفاده از شبکه هاي مفهومي فازي و ابزارهاي داده کاوي
34- بکارگيري تکنيک هاي خوشه بندي و الگوريتم ژنتيک در ساخت درختان تصميم گيري براي طبقه بندي بهينه مشتريان بانک ها
35- دسته بندي و ارزيابي الگوريتم هاي کاوش زيرگراف هاي تکراري
36- استخراج قوانين قابل درک به عنوان يک ابزار کمک تصميم گيري در بازار سهام
37- تحليل و مقايسه ي روش هاي دسته بندي و کشف قواعد وابستگي به منظور کشف نفوذ
38- ارائه يک الگوريتم مقاوم در برابر چرخش جهت کلاسه بندي تصوير بافتي
39- تحليل پوياي ناهنجاري در سياست امنيتي فايروال با کمک داده کاوي روي رويدادنامه
40- داده کاوي حوادث شغلي در صنعت ساختمان موردکاوي در يک سازمان پروژه محور
41- ارائه روشي براي تشخيص نفوذ در سرويس هاي وب از طريق XML کاوي
42- روش هاي مبتني بر گراف در کاوش الگوهاي ترتيبي داراي فاصله زماني
43- دسته بندي متون فارسي با استفاده از الگوريتم SVM و بررسي روشهاي کاهش خصيصه
44- تشخيص مفيد بودن يک متن فارسي براي کاربر با استفاده از سيستم ايمني مصنوعي
45- حرکت از الگوريتم هاي K-Means و K-Medoids به سمت الگوريتم CLARANS براي خوشه بندي پايگاه داده هاي بزرگ
46- تشخيص نفوذ به شبکه هاي ويژه سيار با استفاده از شبکه هاي عصبي-فازي
47- مروري بر کلاسه بندي و الگوريتم هاي آن
48- بررسي انواع موتورهاي جستجو، قوانين و الگوريتم هاي آنها
49- مطالعه تطبيقي قابليت هاي فرايادگيرنده هاي مبتني بر الگوريتم Boosting و نيازهاي داده کاوي در بانک هاي اطلاعاتي توزيع شده
50- کاربرد داده کاوي در هدفمندکردن انتخاب رشته دانشگاهي و بهبود کيفيت برنامه ريزي آموزشي
51- استفاده از تکنيک هاي داده کاوي در شناسايي ترکيبات وب سرويس ها در اجراي فرآيندهاي کسب و کار
52- يک روش ترکيبي مبتني بر شبکه ايمني مصنوعي و اتوماتاي يادگير براي خوشه بندي داده ها
53- مقايسه روش هاي Bagging وBoosting براي دسته بندي داده ها
54- مقايسه روش هاي پرسپترون چند لايه، تابع اساسي شعاعي و بهينه سازي کمينه ترتيبي براي دسته بندي داده ها
55- مقايسه روش هاي نزديکترين همسايه مجاور، svm،c4.5 و نيو- بيز براي دسته بندي داده ها
56- ايجاد قواعد تصميم با استفاده از الگوريتم ژنتيک بر اساس خوشه بندي
57- آشکارسازي دو مرتبه فشرده سازي در تصاوير پوشش و پنهان نگاري شده JPEG با استفاده از شبکه هاي عصبي
58- مقايسه روش هاي کريجينگ و آلگوريتم خوشه بندي در صحت گروه بندي خاک هاي شاليزاري براي عنصر روي و اسيديته خاک
59- ارائه يک الگوريتم براي دسته بندي شات ها در ويدئوي مسابقه فوتبال
60- ارزيابي اتوماتاي يادگير به عنوان راه حلي براي بازي هاي هماهنگي مشکل
61- استفاده از کولوني مورچه ها به صورت معکوس به منظور افزايش قدرت کاوش و جستجوي عامل ها در سيستم شبيه ساز امداد
62- داده کاوي پزشکي: راهکاري جهت کشف روابط بين عوامل خطرزاي قلبي
63- محاسبه خطاي احتمالي شناسايي خودرو با روش پردازش تصوير و مقايسه آن با ميزان خطاي يک روش ترکيبي
64- الگوريتم کلوني مورچه براي زمانبندي کار متوازن و پويا در محيط گريد محاسباتي
65- بهينه سازي زمان در زمانبندي گريدهاي محاسباتي اقتصادي با استفاده از اتوماتاي سلولي
66- حل مسائل رگرسيون فازي با استفاده از الگوريتم ژنتيک آشوبگونه فازي
67- بروز رساني مقادير عضويت آنتولوژي فازي در مواجهه با اطلاعات متناقض با استفاده از انتخاب اصلاح شده بولتزمن
68- انتخاب ويژگي ها از صفحات وب مبتني بر تئوري مجموعه ناهموار و اتوماتاي يادگير توزيع شده
69- شخصي سازي وب با استفاده از قوانين انجمني توسعه يافته
70- بکارگيري سياست کميسيون چند عامله در تخصيص ايستاي منابع گريد با استفاده از عاملهاي CBR
71- کاربرد روشهاي داده کاوي در پيش بيني مقدار مس در معادن
72- مطالعه و بررسي اثر پسوند و پيشوند در شباهت معنايي جملات زبان فارسي با هدف کاربردي در سيستم هاي بازيابي اطلاعات
73- تحليل عوامل موثر بر نمرات دانشجويان دانشگاه پيام نور بوشهر با استفاده از داده کاوي
74- ارائه متد ترکيبي جديد به منظور خوشه بندي به روش K-Means تقسيم و غلبه
75- بکارگيري داده کاوي زماني مکاني در استخراج نشانگرهاي مرتبط با عملکرد شخصي به منظور بهبود سرويس هاي مکان مبنا
76- فيلتر نمودن هرزنامه در سيستم هاي مبتني بر نمونه با استفاده از نگرش خوشه بندي
77- يک الگوريتم دستۀ ماهي هاي مصنوعي بهبود يافته با پارامترهاي تطبيقي
78- پنهان کردن تصوير با استفاده از تابع آشوب
79- خوشه بندي الگوهاي دسترسي وب با استفاده از اتوماتاي يادگير و منطق فازي
80- تحليل رفتار آموزشي دانشجويان با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي
81- بررسي تقسيم تصادفي فضاي خصيصه ها و تقسيم کلاس-محور داده ها بين رده بندهاي پايه براي حداکثر کردن تنوع در مجمع رده بندها و ارائه يک روش براي بهبود کارايي
82- ارائه روشي بر پايه کاوش معنايي به منظور بالا بردن دقت نتايج جستجو در نرم افزارهاي قرآني
83- انتخاب بهترين روش نظرسنجي از مشتريان لوازم خانگي با استفاده از رويکرد داده کاوي
84- ارائه يک مدل خوشه بندي جمعي وزن دار با حفظ اختصاصي بودن داده ها و قابليت برخورد با نويز
85- يک روش جديد براي انتخاب مسير بهينه در الگوريتم AODV با استفاده از معيارهاي چندگانه
86- استفاده از تئوري بازي در خطي سازي SVM و مقايسه آن با روشهاي سنتي SVM
87- ارائه مدلي در نگهداري و تعميرات قطار با استفاده از تلفيق روش تصميم گيري AHP و داده کاوي
88- طراحي سيستم پشتيباني تصميم جهت مراکز پذيرش گردشگران جهت معرفي بهترين مکان اقامت با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي
89- استفاده از داده کاوي در بهبود مديريت شهري : موردکاوي سامانه 137 شهرداري تهران
90- داده کاوي در پزشکي
91- داده کاوي جهت مديريت ارتباط با مشتري بر روي داده هاي حجيم و نامتوازن شرکتهاي مخابراتي
92- مقايسه روش هاي مبتني بر داده کاوي در تشخيص بيماري چربي خون
93- دسته بندي سرطان با به کاربردن داده بيان ژن
94- رويکردي مفيد در استخراج قوانين با استفاده از شبکه ي عصبي آموزش ديده، خوشه بندي کاهشي و سيستم ايمني مصنوعي در تشخيص سرطان
95- يک روش جديد براي بازيابي محتواي تصوير بر مبناي معيار ژوليدگي
96- حل مسئله زمانبندي کمينه سازي مجموع تأخيرات وزندار کارها روي يک ماشين با استفاده از آتاماتاي يادگير و ترکيب آن با الگوريتم ژنتيکي
97- شناسايي رفتار مشتريان با استفاده از ترکيب قوانين انجمني
98- Beyond ratings:Alleviating new user problem in collaborative filtering systems using demographic data
99- Tracking customers preference changes to improve accuracy of item-based collaborative filtering
100- طبقه بندي پيام هاي الکترونيکي با استفاده از شبکه هاي خود سازمانده
101- بهبود روش موجک (Wavelet) جهت تشخيص فريم هاي صوت و سکوت در سيگنال هاي صوتي(VAD) با استفاده از آناليز PCA
102- شناسايي الگوي تأثير گاز خردل بر روي جانبازان شيميايي با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي
103- کاربرد داده کاوي در تشخيص بيماري سل
104- خوشه بندي سلولي جريان داده با تعدد ابعاد
105- رويکرد ترکيبي براي کاهش ابعاد ويژگيهاي مجموعه هاي داده اي با استفاده از الگوريتم ترکيبي شبکه عصبي و الگوريتم ژنتيک در تشخيص پزشکي
106- خوشه بندي اسناد XML به روش فازي بر اساس ساختار و روابط بلوک ها
107- پياده سازي انبار داده مکاني کم تأخير براي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند (نمونه موردي انبار داده تحليلي حمل و نقل جاده اي پليس)
108- ارائه روشي مبتني بر الگوريتم ژنتيک جهت خوشه بندي خودکار داده هاي مختلط عددي و دسته اي
109- ارائه يک الگوريتم ترکيبي براي خوشه بندي با استفاده از رويکرد فراابتکاري جستجوي ممنوعه
110- ارائه يک الگوريتم ترکيبي براي پيش بيني با استفاده از شبکه هاي عصبي و الگوريتم ژنتيک
111- MAKER: الگوريتمي جديد در زمينه قوانين انجمني
112- مروري بر الگوريتم هاي خوشه بندي فازي
113- بررسي و طبقه بندي تکنيک هاي داده کاوي براي استخراج دانش مشتري در سيستم هاي کسب و کار مبتني بر وب
114- طبقه بندي استرس رواني با استفاده از ويژگي هاي خطي و غير خطي استخراجي از سيگنال مغزي
115- شناسايي مشترکان تلفن همراه که تمايل به ترک شرکت دارند به روش خوشه بندي
116- کشف زير گرافهاي متصل وب با استفاده از اتوماتاي يادگير توزيع شده
117- الگوريتم مبتني بر خوشه بندي سلسله مراتبي براي رنگ آميزي گراف ها
118- بررسي مشکلات Collaborative filtering مبتني بر شباهت و ارائه راهکارهايي در اين زمينه
119- توسعه الگوريتم دسته بندي شبکه عصبي Fuzzy ARTMAP با استفاده از الگوريتم ژنتيک
120- کاربرد تحليل پيش بيني کننده با استفاده از سري هاي زماني در صنعت فروش و برنامه ريزي تقاضا

ويرايش شده توسط Astaraki; ۱۰-۱۱-۱۳۹۶ در ساعت ۰۳:۴۹ بعد از ظهر
Astaraki آفلاين است   پاسخ با نقل قول
از Astaraki تشكر كرده اند:
34191207359 (۰۸-۵-۱۳۹۲), awat66 (۰۵-۳۰-۱۳۹۳), BahramHedayati (۰۱-۴-۱۳۹۰), engineer_yasin (۰۶-۲۴-۱۳۸۹), explorer2 (۱۲-۱۳-۱۳۹۰), fantometkh (۱۰-۷-۱۳۸۹), mahz2000 (۰۲-۲۷-۱۳۸۹), Majid_XRM (۰۹-۹-۱۳۹۲), mhj2008 (۰۴-۲۳-۱۳۹۳), nmriahi (۱۰-۱-۱۳۹۰), roozgard (۱۲-۱۰-۱۳۹۲), samane_89 (۰۱-۱۵-۱۳۹۰), shhb (۱۰-۶-۱۳۹۲), s_mojtabahossini (۱۰-۲۷-۱۳۹۲)

  #ADS
نشان دهنده تبلیغات
تبليغگر
 
 
 
تاريخ عضويت: -
محل سكونت: -
سن: 2010
پست ها: -
 

نشان دهنده تبلیغات is online