PDA

View Full Version : اتوماتاي يادگيري(Learning Automata)


 1. اتوماتای سلولی ca
 2. prioritized Q-learning algorithm
 3. سلام دوستان
 4. تشخیص سطح مهارت کاربر در استفاده از واسط های کاربر گرافیکی با استفاده از یادگیری ماشی
 5. تحلیل ریاضی اوتومات
 6. یک مکانیزم مبتنی بر اتاماتای یادگیر برای توازن بار ترافیکی در شبکه های بی سیم
 7. كمك براي حل مسئله مينيمم سازي با استفاده از اتوماتاي يادگير
 8. در خواست کمک برای حل تمرین پیاده سازی و طراحی اتوماتا
 9. کاربرد اتوماتای یادگیری در مسیریابی شبکه های مش بی سیم
 10. درخواست کد آتاماتای یادگیر
 11. زمان بندی گراف وظایف در معماری سیستم های چند پردازنده ای با الگوریتمهای تکاملی
 12. حل maze با استفاده از اتوماتای یادگیر
 13. کد اتاماتای یادگیر سلولی3 بعدی
 14. اتومات سلولی
 15. ارتباط nsga با اتاماتای یادگیر چیست؟
 16. رابطه شبکه عصبی و اتوماتای یادگیر
 17. پروژه آتاماتای سلولی و کاربردهای آن
 18. درخواست مطلب درمورد آموزش پایه اتوماتای یادگیر
 19. کمک در مورد اتاماتای یادگیر
 20. شبیه سازی شبکه -ns2
 21. ژنتیک سازگار با اتوماتای یادگیر
 22. پروژه اتاماتاي يادگير
 23. همسایگی اسمیت،کول و مثلثی در آتوماتای دو بعدی
 24. بهينه سازي هزينه در گريدهاي محاسباتي اقتصادي با استفاده از اتوماتاهاي يادگير
 25. اتوماتای یادگیر چیست؟
 26. نياز به نرم افزار CBR-Works
 27. کاربرد اتوماتای یادگیر در مباحث سیستم عاملی
 28. کنترل فازي چراغ راهنمايي و ترافيک شهري با استفاده از آتوماتاي سلولي
 29. ارائه مقاله آتوماتا در تشخیص دستخط و درخت تصمیم گیری
 30. تعریف آتوماتا
 31. request Ebook Narendra
 32. درخواست اطلاعاتی جامع درباره یکی از انواع آتوماتاها
 33. حل مسئله P_center به روش Cellular Automata
 34. چند رنگ آميزي پهناي باند در گراف مبتني بر اتاماتاي يادگير سلولي
 35. الگوريتم نوين جهت رنگ آميزي گراف با استفاده از آتوماتاي يادگير
 36. تضمين كيفيت سرويس در شبكه هاي وايمكس با استفاده از اتوماتاي يادگير
 37. اتاماتای سلولی
 38. حل مساله فروشنده دوره گرد احتمالي توسط اتوماتاي يادگير توزيع شده
 39. يك الگوريتم هوشمند سيلاب سراسري در شبكه هاي موردي بي سيم مبتني اتوماتاهاي يادگير توزي
 40. روشي كارا جهت تجميع داده ها در شبكه هاي حسگربي سيم با استفاده از آتوماتاهاي يادگير
 41. تغيير همسايگي در مدل ترکيبي گروه ذرات بهينه ساز و اتوماتاي يادگير سلولي
 42. حل فرآيندهاي تصميم گيري مارکف چندعامله با استفاده از اتوماتاهاي يادگير
 43. تشخيص نفوذ به كمك سيستم هاي چندعامله مبتني بر اتوماتاهاي يادگير
 44. Ladit: پروتكل مسيريابي تحمل پذير خطا براي خطاهاي ناسازگاري داده بر اساس اتوماتاي يادگ
 45. الگوريتم مسيريابي تحمل پذير خطا مبتني بر اتوماتاي يادگير براي خطاهاي ناسازگاري داده د
 46. Laber : يك پروتكل مسيريابي آگاه از انرژي مبتني بر اتوماتاهاي يادگير براي شبكه هاي حسگ
 47. تعيين درخت پوشاي كمينه در گرافهاي تصادفي بكمك اتوماتاي يادگير توزيع شده
 48. مدل يادگيري q سلولي و كاربردهاي آن
 49. Laeda: يك الگوريتم تكاملي جديد با استفاده از اتوماتاي يادگير
 50. تدارك پوياي پهناي باند در شبكه هاي سرويس متمايز با استفاده از اتوماتاهاي يادگير
 51. يك روش مبتني بر اتوماتاهاي يادگير براي آموزش جداول احتمال شرطي درشبكه هاي بيزي
 52. يك روش مبتني بر اتوماتاهاي يادگير براي آموزش ساختار شبكه هاي بيزي
 53. Clatc يك پروتكل كنترل توپولوژي مبتني بر اتوماتاي يادگير سلولي نامنظم براي شبكه هاي حس
 54. ارائه روشی جديد براي رتبه بندي صفحات وب با استفاده از اتوماتاي يادگير توزيع شده
 55. يك مكانيزم زمانبندي مبتني بر اتوماتاهاي يادگير براي ارتباط سرخوشه با اعضاي خوشه در پر
 56. كاربرد اتوماتاي يادگير سلولي داراي ورودي در جايابي مدارهاي مجتمع متراكم
 57. شبیه سازی فرایند نفوذ سموم شیمیایی در خاک به کمک اتوماتوی یادگیرسلولی
 58. روشي مبتني بر اتوماتاي يادگير توزيع شده براي تعيين ساختار اسناد وب
 59. ايجاد سايتهاي وب تطبيق پذير با استفاده از اتوماتاهاي يادگير
 60. شخصی سازی صفحات وب مبتني براتوماتاي يادگير توزيع‌شده با تعداد اقدامهاي متغير و
 61. روشي براي تضمين تأخير بسته هاي موجود در صف red با استفاده از اتوماتاهاي يادگير
 62. یافتن استراتژی های غالب در بازی های Blotto با استفاده از اتوماتای یادگیر
 63. سوال درباره برنامه اتوماتای یادگیر
 64. ارائه روشي جديد براي شخصي سازي صفحات وب با استفاده از آتاماتاي يادگير و آيتم ست هاي ت
 65. رتبه بندي اسناد با استفاده از اتوماتاي يادگير توزيع شده
 66. حل مسأله اشتاينر با استفاده از اتوماتاهاي يادگير
 67. اسلايدها و مطالب مفهومي از اتوماتاي يادگير
 68. حل مسئله درخت اشتاينر کمينه با استفاده از اتوماتاي يادگير توزيع شده
 69. همکاری در سیستمهای چند عامله با استفاده از اتوماتاهای یادگیر
 70. حل مسأله بزرگترين برش در گراف با استفاده از اتوماتاي يادگير سلولي
 71. تشخيص اجتماعات وب با استفاده از اتوماتاي يادگير توزيع شده
 72. الگوريتمي وفقي مبتني بر اتوماتاي يادگير سلولي براي يافتن لبه هاي تصوير
 73. درخواست مقاله مرتبط با اتوماتای یادگیر