Artificial Intelligence - هوش مصنوعی

Artificial Intelligence - هوش مصنوعی (http://artificial.ir/intelligence/)
-   شناسایی صورت (Face Recognition) (http://artificial.ir/intelligence/forum29.html)
-   -   ليست تمام مقالات تشخيص چهره (شناسايي صورت) (http://artificial.ir/intelligence/thread4208.html)

Astaraki ۰۶-۱۲-۱۳۸۷ ۰۵:۱۲ بعد از ظهر

ليست تمام مقالات تشخيص چهره (شناسايي صورت)
 
ليست مقالات تشخيص چهره :48:

1. آشکارسازی چشم و دهان در تصویرهای دیجیتالی
2. آشکار سازی چهره با شبکه های عصبی در تصاویر رنگی
3. شناسایی چهره مجرمین با بهره گیری از روش یکنواخت سازی برداری
4. استخراج چهره عدم وابسته به چرخش با شبكه هاي عصبي
5. انتخاب بهينه زيرفضاهاي رنگي در سيستمهاي بازشناسي چهره
6. روشي جديد براي آشكارسازي چهره با استفاده از ماشين بردار پشتيبان
7. شناسايي حالت چهره با استفاده از پايگاه دادة مكاني- زماني itmi و qim
8. تشخیص حالتهای چهره از روی تصاویر متحرک بااستفاده از Optical Flow و شبکه عصبی RBF
9. شناسايي چهره با وجود حالات متفاوت، نويز، چرخش و انسداد از طريق يک تصوير آزمايشي توسط نگاشت خود سازنده
10. ویژگی های جدید برای آشکارسازی بی درنگ چهره
11. کاهش خطاي مثبت در تشخيص چهره با ترکيب اطلاعات رنگ پوست و سامانه تشخيص لب
12. تشخیص چهره با استفاده از شبکه های عصبی و به کارگیری ویژگی گابور Gabor
13. شناسایی افراد با استفاده از تصاویر چهره غیرروبرو
14. تخمین زاویه صورت در تصاویر سه بعدی چهره
15. شناسایی افراد با کمک تصاویر سه‏ بعدی چهره
16. ترکیب دسته بندی کننده های مبتنی بر معیارهای شباهت سنجی در سیستمهای تایید چهره
17. بهینه سازی معیار جهت گرادیان در سیستم های تایید چهره
18. شناسایی چهره با استفاده از الگوریتم استخراج ویژگی آنالیز جداساز خطی به همراه کلاس‎ بند شبکه عصبی
19. بخش بندی چهره با استفاده از جهت گیری اجزای چهره و اندیس پوآن‎‏کاره
20. استخراج خودکار ویژگی های چهره برای شناسایی هویت مستقل از زاویه در تصاویر سه بعدی چهره
21. ارائه ی روشی جدید بر مبنای الگوریتم pso برای انتخاب ویژگی در سیستمهای شناسایی چهره
22. مدل شناسايي چهره با استفاده از كد هاي خروجي تصحيح كننده خطا
23. جداسازي چهره از غير چهره با استفاده از شبكه هاي عصبي

Mina ۰۶-۲۴-۱۳۸۷ ۱۱:۰۸ قبل از ظهر

ليست مقالات تشخيص چهره
 
1(ها)ضميمه
آشکارسازی چشم و دهان در تصویرهای دیجیتالی

از مجموعه مقالات ارائه شده در کنفرانس

Mina ۰۶-۲۴-۱۳۸۷ ۱۱:۲۰ قبل از ظهر

آشکار سازی چهره
 
1(ها)ضميمه
آشکار سازی چهره با شبکه های عصبی در تصاویر رنگی

ارائه شده در نهمین کنفرانس دانشجویی برق

mohammad_tz ۰۸-۲۷-۱۳۸۷ ۰۲:۴۷ بعد از ظهر

شناسایی چهره مجرمین با بهره گیری از روش یکنواخت سازی برداری
 
1(ها)ضميمه
شناسایی چهره مجرمین با بهره گیری از روش یکنواخت سازی برداری

Astaraki ۰۶-۲۰-۱۳۸۸ ۰۹:۵۹ بعد از ظهر

مقاله :استخراج چهره عدم وابسته به چرخش با شبكه هاي عصبي
 
1(ها)ضميمه
Rotation Invariant Face Detection Using Neural Network
استخراج چهره عدم وابسته به چرخش با شبكه هاي عصبي
:5::36:

Astaraki ۰۷-۲۱-۱۳۸۸ ۰۱:۴۲ بعد از ظهر

انتخاب بهينه زيرفضاهاي رنگي در سيستمهاي بازشناسي چهره
 
1(ها)ضميمه
انتخاب بهينه زيرفضاهاي رنگي در سيستمهاي بازشناسي چهره

دانلود مقاله:

Astaraki ۰۷-۲۱-۱۳۸۸ ۰۱:۴۶ بعد از ظهر

روشي جديد براي آشكارسازي چهره با استفاده از ماشين بردار پشتيبان
 
1(ها)ضميمه
روشي جديد براي آشكارسازي چهره با استفاده از ماشين بردار پشتيبان

دانلود مقاله:

Astaraki ۰۹-۲۵-۱۳۸۸ ۰۵:۲۵ بعد از ظهر

شناسايي حالت چهره با استفاده از پايگاه دادة مكاني- زماني itmi و qim
 
1(ها)ضميمه
شناسايي حالت چهره با استفاده از پايگاه دادة مكاني- زماني itmi و qim

Astaraki ۰۹-۲۵-۱۳۸۸ ۰۵:۳۹ بعد از ظهر

تشخیص حالتهای چهره از روی تصاویر متحرک بااستفاده از Optical Flow و شبکه عصبی RBF
 
1(ها)ضميمه
تشخیص حالتهای چهره از روی تصاویر متحرک بااستفاده از Optical Flow و شبکه عصبی RBF

Astaraki ۱۱-۶-۱۳۸۸ ۰۵:۳۲ بعد از ظهر

شناسايي چهره با وجود حالات متفاوت، نويز، چرخش و انسداد از طريق يک تصوير آزمايشي توسط
 
1(ها)ضميمه
شناسايي چهره با وجود حالات متفاوت، نويز، چرخش و انسداد از طريق يک تصوير آزمايشي توسط نگاشت خود سازنده :35::13:


زمان محلي شما با تنظيم GMT +3.5 هم اکنون ۰۶:۵۱ قبل از ظهر ميباشد.

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.