PDA

View Full Version : پردازش سيگنال ديجيتال


 1. کمک برای تبدیل کرولت
 2. پایان نامه تشخیص احساسات و جنسیت از روی گفتار
 3. درخواست راهنمایی و کمک در رابطه با سیگنال های EEg
 4. کمک برای حل مساله!
 5. درخواست همکاری در زمینه تشخیص جنسیت گوینده با استفاده از شبکه عصبی
 6. کتاب signal analysis
 7. جداسازی سیگنال
 8. پایان نامه کامل در مورد تشخیص احساسات و تشخیص جنسیت از روی سیگنال صوتی
 9. پردازش سیگنال دیجیتال
 10. نحوه پردازش سیگنالهای emg در متلب
 11. کمک- در تغییر فرکانس یک سیگنال
 12. pattern recognition
 13. پردازش سیگنال
 14. دیتاست سیگنال eeg برای تخمین عمق بیهوشی
 15. تمرین درس سیگنال با استفاده از مطلب (dsp)
 16. یکسو سازی متن و گفتار (alignment of speech)
 17. درخواست حل تمرین کتاب digital signal processing by Li TAN
 18. wavelet coefficient
 19. سمینار
 20. پردازش سیگنال های قلبی
 21. پردازش سیگنال مغز
 22. تولید نویز سفید گوسی با پهنای محدود؟
 23. تشخیص منبع نور در تصویر
 24. سمینار کارشناسی ارشد
 25. تئوری نویز سفید
 26. تبدیل ویولت در پردازش سیگنال
 27. آموزش پردازش سیگنال دیجیتال در متلب
 28. یک کد ساده و اسلاید آموزشی برای استخراج mfcc از سیگنال گفتار
 29. مقاله پردازش سیگنال دیجیتال
 30. کمک فوری
 31. طراحی ف.ی.ل.ت.ر chebyshev 2
 32. دانلود کتاب Digital Signal Processing Using MATLAB and Wavelets
 33. واژه نامه پردازش سيگنال( دانشگاه شريف)
 34. تشخیص گوینده با برنامه ریزی ژنتیک
 35. درخواست مقالات مرتبط با پردازش سيگنال ديجيتال
 36. decompose signal
 37. نرم افزار Tunatic - پردازش آهنگ
 38. استخراج ویژگی های صوتی(3)
 39. استخراج ویژگی های صوتی(2)
 40. استخراج ویژگی های صوتی(1)