PDA

View Full Version : الگوريتم کلونی زنبور عسل (Bee Colony Algorithm)


 1. استفاده از الگوریتم abc در آموزش شبکه های عصبی
 2. برنامه کلونی زنبور عسل مصنوعی چندهدفه
 3. بهینه سازی بوسیله الگوریتم زنبور عسل
 4. حل مساله بااستفاده ازکلونی زنبور
 5. الگوریتم زتبور عسل
 6. الگوریتم کلونی زنبورعسل درمدیریت
 7. فایل توضیح و اسلاید زنبور عسل
 8. کلونی مورچه ها
 9. بهینه سازی زمانبندی در کلود
 10. توازن بار با الگوریتم زنبور عسل
 11. بهینه سازی با الکوریتم زنبور عسل در پایگاه داده
 12. پروژه تایپ شده در مورد کلونی زنبور عسل
 13. انجام پروزه
 14. cloudsim
 15. حل یک مثال ساده با الگوریتم زنبور ها
 16. تابع fitness الگوریتم ABC
 17. الگوریتم زنبور عسل
 18. الگوریتم موازی کلونی زنبور عسل
 19. کمک در پیاده سازی abc
 20. درخواست مقاله يا پاور در سطح مبتدي
 21. الگوریتم زنبور عسل
 22. الگوریتم زنبور عسل
 23. کسی میتونه ایراد برنامه منو درست کنه؟
 24. bio-inspired در شبکه
 25. eye detection and tracking
 26. بهینه سازی چندمحدودیته وچندراه برای vanetsبراساس الگوریتم زنبور عسل
 27. حل مسالهnوزير يا دوره گرد با استفاده از الگوريتم زنبور عسل
 28. یه توضیح کامل و دست حسبی میخوام از abc
 29. کشیش و آدمخوار
 30. Hbmo
 31. تفاوت الگوريتم زنبور عسل و الگوريتم زنبور عسل مصنوعی
 32. الگوريتم كرم شب تاب
 33. استفاده از الگوريتم كلني زنبور عسل در مسائل زمانبندي
 34. تاریخچه الگوریتم زنبور عسل
 35. اسلاید ارایه
 36. کاربردهای الگوریتم زنبور عسل
 37. دعوت به همکاری جهت تدوین مقاله isi
 38. حلtspدر متلب
 39. حل tsp در متلب
 40. سایز کلونی زنبور عسل
 41. مقاله در مورد کاربرد الگوریتم زنبور عسل
 42. مقاله الگوریتم زنبور عسل در مورد بهینه سازی چند گانه
 43. الگوریتم پرندگان
 44. الگوریتم زنبور عسل و زمان بندی؟
 45. الگوریتم مسیر یابی با استفاده از زنبور عسل
 46. ارتباط بین هر iteration در BCO
 47. توزيع solution
 48. الگوريتم توزيع شده زنبور عسل
 49. مقایسه چند الگوریتم
 50. مقاله
 51. كاربرد الگوريتم زنبور عسل
 52. آزمایشگاه های فعال در حوزه الگوریتم زنبور یا هوش جمعی
 53. كاربرد الگوريتم زنبور عسل
 54. Artificial Bee Colony (ABC) Optimization Algorithm for Solving Constrained Optimizati
 55. زمانبندی وگراف با زنبورها
 56. الگوریتم زنبور عسل
 57. کدtspباالگوریتمbee
 58. درخواست مقاله ای در مورد کلونی زنبور
 59. کلونی زنبورعسل با ملکه
 60. پیاده سازی الگوریتم زنبور عسل
 61. هوش جمعی در پنگوئن ها
 62. حل مسئله دوره گرد با الگوریتم زنبور عسل
 63. الگوریتم زنبور عسل در مسیریابی
 64. سیستمهای چند عامله multi Egents
 65. درخواست منبع
 66. الگوريتم bee
 67. چطورمیشه مقاله نوشت؟
 68. کد فوری
 69. parallel bee algoritm
 70. توضیح قدم به قدم فلوچارت الگوریتم زنبور
 71. درخواست مقاله مرتبط با الگوریتم زنبورعسل
 72. An Improved Artificial Bee Colony Algorithm
 73. درخواست کد(فوری)
 74. سوال
 75. الگوریتم زنبور عسل
 76. کلونی زنبورهاي مصنوعی سلولی
 77. An Efficient Bee Colony Optimization Algorithm for Traveling Salesman Problem
 78. Bee Colony Optimization: The Applications Survey
 79. A bee colony optimization algorithm to job shop scheduling
 80. Artificial Bee Colony (ABC), Harmony Search and Bees Algorithms on Numerical Optimiza
 81. ارزيابي عملكرد الگوريتم توسعه يافته جفت گيري زنبورهاي عسل در بهره برداري بهينه از سيس
 82. پیاده سازی الگوریتم زنبور عسل
 83. اسلایدهای آموزشی در مورد Bees Algorithm
 84. Bee colony
 85. تابع هوشمند الگوریتم زنبور
 86. شکل دهي سلول هاي توليدي با استفاده از الگوريتم زنبور
 87. بهينه سازي طراحي سرريزهاي متوالي با استفاده از الگوريتم بهينه يابي جفت گيري زنبور عسل
 88. بهینه سازی کلونی زنبورها
 89. الگوريتم بهينه يابي جفت گيري زنبورهاي عسل در حل مسائل بهينه سازي
 90. طراحي كنترلر pid با استفاده از الگوريتم ژنتيكي پيوسته و الگوريتم ملكه زنبور عسل
 91. الگوريتم زنبور عسل